Załącznik nr 5 do Regulaminu

Polityka prywatności

1. Szanując prawa Naszych Klientów oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.

2. W serwisie zbierane są następujące dane osobowe:
2.1 Imię i nazwisko – niezbędne do realizacji zamówienia, wskazania adresata wysłanego towaru.
2.2 Adres zamieszkania – niezbędny do realizacji wysyłki zamówionego towaru.
2.3 Nr telefonu – usprawnia kontakt z Klientem w wyjątkowych sytuacjach niezbędny do bezpośredniego kontaktu z Klientem.
2.4 Adres email – poprzez email wysyłamy potwierdzenie zamówienia, oraz kontaktujemy się z Klientem.

3. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:
3.1 Dokonując zakupu poprzez aukcje w naszym serwisie po realizacji takiego zamówienia z naszej bazy usuwamy wszelkie dane mogące zidentyfikować Klienta (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres email).
3.2 Każdy Klient może być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych w tym celu może skorzystać z usługi newsletter. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili z usługi można zrezygnować.
3.3 Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzy sobie pozostawienia swoich danych osobowych ma prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z usług naszego serwisu.
3.4 Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery kart kredytowych czy danych dostępu do konta bankowego.
3.5 Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. Każda osoba której dane dotyczą ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy przesłać e-mail pod adres kontakt@modelstory.stronazen.pl