Załącznik nr 4 do Regulaminu

Opłaty i prowizje

1. Płacisz tylko za zrealizowane aukcje, nie ma żadnych opłat za wstawienie Produktu, który nie zostanie zlicytowany.

2. Są dwa rodzaje opłat:
2.1 Pierwsza opcja to zrealizowana aukcja. Brak transakcji = brak opłat. Płacisz 6% od zrealizowanej aukcji tzn. wystawiłeś przedmiot i został on sprzedany Klientowi serwisu Modelstory. UWAGA opcja obecnie niedostępna z uwagi na brak otwartego szablonu wstawiania.
2.2 Druga opcja to zrealizowana aukcja + wstawienie aukcji przez admina Modelstory. Brak transakcji = brak opłat. Płacisz 9% od zrealizowanej aukcji tzn. Wystawiłeś przedmiot i został on sprzedany Klientowi serwisu Modelstory.

CENNIK_01

3. Brak opłat za wystawienie przedmiotu jest dostępne wyłacznie wówczas gdy jednorazowo wystawionych jest do 10 przedmiotów. Z chwilą wystawiania 11-go przedmiotu pojawia się konieczność wnoszenia opłat za wystawienie każdego następnego produktu. Cennik opłat przedstawia się następująco:

wstawienie

4. Opłaty i prowizje są naliczane na bieżąco i przedstawiane do zapłaty za kolejne okresy rozliczeniowe. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

5. Opłaty i prowizje za usługi świadczone przez Hunting Systems LTD w ramach Modelstory uiszczane są przez Klienta na rachunek bankowy: Bank Zachodni WBK S.A. 50 1090 1098 0000 0001 2192 4959