Załącznik nr 3 do regulaminu

Awarie techniczne i przerwy techniczne

1. Aukcje w serwisie Modelstory nie działają w trybie mocno skomplikowanego systemu informatycznego, jednakże tam gdzie oprogramowanie i człowiek zawsze mogą zdarzyć się awarie bądź przerwy techniczne służące optymalizacji dotychczasowego oprogramowania. Hunting Systems LTD jako właściciel serwisu Modelstory dokłada starań w celu zapewnienia nieprzerwanego i prawidłowego funkcjonowania serwisu oraz eliminowania i niwelowania niegatywnych skutków ewentualnych problemów technicznych.

2.Informacje o wszystkich awariach, przerwach technicznych będa podawane na blogu Modelstory w dziale “Niusy”.

3. Awarie techniczne:
3.1 Awaria techniczna to stan w którym większość lub wszyscy Klienci nie mają możliwości korzystania z aukcji w serwisie Modelstory.
3.2. W przypadku gdy awaria techniczna daje znać o sobie podczas wystawionych aukcji, są one przedłużane o czas w jakim trwała awaria techniczna (do pełnych godzin). Jeżeli przerwa trwała 5,5 godziny, termin zakończenia aukcji przedłużany jest o 6 godzin. Jeżeli w trakcie awarii technicznej aukcja się zakończyła, nie są od niej pobierane opłaty.

4. Przerwy techniczne:
4.1 Przerwy techniczne planowane są zazwyczaj na godziny nocne, w celu minimalizacji negatywnych skutków przerw funkcjonowania systemu aukcyjnego. Termin i długość przerwy będzie podawana z co najmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem.
4.2 W przypadku gdy przerwa techniczna rozpoczynała się podczas wystawionych aukcji, są one przedłużane o czas w jakim trwała przerwa techniczna (do pełnych godzin). Jeżeli przrwa trwała 5,5 godziny, termin zakończenia aukcji przedłużany jest o 6 godzin.