Załącznik nr 2 Do Regulaminu

Wypełnij formularz załącznika nr 2 opis aukcji i prześlij na kontakt@modelstory.stronazen.pl wraz z czterema zdjęciami produktu.

Informacje dodatkowe:
1. Możesz oferować rabat bądź bezpłatne dodatki lecz pamiętaj, że otrzymanie tych dodatków nie możesz uzależniać od losowania.
2. Możesz zamieszczać ceny wyłącznie w brutto czyli z obowiązującym w Polsce podatkiem VAT. Pamiętaj że ceny muszą być podane w PLN.