OŚ CZASU

Tutaj zamieszczane są teksty uporządkowane zgodnie z kolejnością, z jaką modele pojawiały się w użyciu. Pierwszy dział zatytułowany Narodziny będzie obejmować okres mniej więcej do końca I wojny światowej. Razem z wami, drodzy czytelnicy, chciałbym prześledzić historię powstania i ewolucji modeli, których zasadniczym celem była ochrona żołnierzy na polu bitwy i doprowadzenie ich na odległość skutecznego rażenia przeciwnika bronią. Taki właśnie cel przyświecał pierwszym czołgom użytym w 1916 roku przez Brytyjczyków w bitwie nad Sommą.

Drugi dział, powstanie wraz z rozwojem bloga;)