KODEKS

Wojska pancerne mają kodeks, każdy czołg instrukcję obsługi ten blog także musi coś takiego posiadać.

§1

Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z bloga www.modelstory.stronazen.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.

§2

1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje blog www.modelstory.stronazen.pl, w szczególności za treść zamieszczanych komentarzy i ogłoszeń oraz materiałów tekstowych, audiowizualnych i fotografii, z uwzględnieniem odpowiedzialności cywilnej i karnej za działania niezgodne z prawem.
2. Użytkownik zamieszczając na portalu materiały komentarze i ogłoszenia oraz materiały tekstowe, audiowizualne i fotografie, oświadcza, iż posiada prawa do ich publikacji.
3. Administrator zastrzega prawo do zmiany lub skracania tytułów tekstów publikowanych na stronie głównej www.modelstory.stronazen.pl.

§3

Administrator nie będzie przekazywać, sprzedawać, czy w jakikolwiek inny sposób udostępniać danych użytkowników portalu innym osobom lub instytucjom, chyba, że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika lub z obowiązku opisanego przepisami prawa.

§4

Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania do użytkowników za pomocą poczty elektronicznej treści informacyjnych i reklamowych pochodzących z bloga www.modelstory.stronazen.pl

§5

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

§6

Wszystkie zdjęcia i rysunki pozostają własnością ich właścicieli, publikowane są jedynie w celach edukacyjnych.