JUNKERS 88 MA POWAŻNIE NARUSZONĄ KONSTRUKCJĘ

Odkryty w ostatnim czasie na dnie Bałtyku wrak niemieckiego bombowca, najprawdopodobniej pozostanie na dnie. Nurkowie Marynarki Wojennej badający pozostałości samolotu potwierdzają przypuszczenia o dużym stopniu skorodowania poszycia i uszkodzonej konstrukcji. Ostateczne decyzje o ewentualnym wyciągnięciu znaleziska póki, co nie zapadły.

Nurkowie z Brzegowej Grupy Ratowniczej 3 Flotylli Okrętów badali w ostatnim tygodniu wrak odnalezionego bombowca. Stan pozostałości po Junkersie 88 nie jest zadowalający. Co prawda samolot w momencie zetknięcia się z powierzchnią wody nie roztrzaskał się, jednak wstępne oględziny wraku potwierdzają przypuszczenia, że konstrukcja jest naruszona, a poszycie jest mocno skorodowane, co raczej wyklucza akcję wyciągania wraku. Nie odkryto żadnych niewybuchów, które mogłyby spoczywać w okolicy samolotu. Możliwe jest jednak, że bomby bądź torpedy znajdują się pod szczątkami.

junker-88-bombowiec-sredniego-zasiegu

Wiele na to wskazuje, że wrak samolotu nie nadaje się do operacji podniesienia. Konstrukcja jest naruszona, a poszycie skorodowane. Fot. www.corranashworth.info

Żadnej decyzji jeszcze nie podjęto. Nastąpi to po analizie materiałów, które zostały zebrane przez nurków. Dziwnym jest, że obraz zarejestrowany na jesieni ubiegłego roku przez ORP „Arctowski”, który odnalazł wrak, znacznie różni się od stanu, jaki zaobserwowali żołnierze z Brzegowej Grupy Ratowniczej w zeszłym tygodniu. Istnieje kilka teorii tłumaczących ten fakt. Najprawdopodobniej do pozostałości po Junkersie zdążyli dotrzeć podwodni poszukiwacze skarbów. Samolot mógł też zostać po prostu zahaczony przez sieci rybackie.

junkers-88-wielozadaniowy-samolot-IIIRzeszy

Junkers 88 był samolotem wielozadaniowym wykorzystywanym przez wiele państw, nawet ZSRR. Fot. www.flugzeuginfo.net

Junkers Ju 88 był bombowcem, którego oblot nastąpił jeszcze w połowie lat 30-tych. Zaprojektowany jako szybki bombowiec, pełnił też rolę nocnego myśliwca, bombowca torpedowego i samolotu rozpoznawczego. Do służby wprowadzony został w 1939 roku. Na emeryturę przeszedł w 1951 roku we Francji. Łącznie wyprodukowano około 15 tys. samolotów wszystkich wersji. Z konstrukcji korzystały m.in. III Rzesza, Finlandia, Francja, Hiszpania, Rumunia, Węgry, Włochy, ZSRR.

Źródło:  www.polska-zbrojna.pl

 

Modelstory 17 lutego 2013 GŁÓWNA, NIUSY