AMX C TRACTEUR, MASTODONT ZAPOWIEDZIĄ KLĘSKI?

AMX C TRACTEUR, MASTODONT ZAPOWIEDZIĄ KLĘSKI?

Dziś kolejny mastodont! A skąd? A jakże znad Sekwany. Nastroje w przedwojennej Francji wcale nie wskazywały, że wiosną 1940 roku zdarzy się katastrofa. Ówczesna republika była światowym mocarstwem, które odgradzało się od III Rzeszy "niezdoby ...