AMX TRACTEUR B, PIERWSZY CZOŁG DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ

AMX TRACTEUR B, PIERWSZY CZOŁG DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ

Wraz z rozpoczęciem działań wojennych w Polsce we wrześniu 1939 roku, we Francji rozpoczęto prace nad kolejnym prototypem czołgu. Tym razem pracowano nad modelem średnim, którego masa miała dochodzić do 35 ton. Niektórzy francuzcy badacze twier ...